Złoto generała Yamashity

Specjaliści kontynuują prace poszukiwawcze. Natrafiają w wykopie na syfon. Muszą więc zaniechać dalszych działań w tym miejscu. Szukając wyjścia z sytuacji, korzystają z urządzenia LIDAR. Odkrywają jaskinię, która mogła być używana przez Japończyków w trakcie wojny.