Zimna wojna: Świat na krawędzi

W połowie lat 70. Zaczęto postrzegać zimną wojnę jako element rzeczywistości. Jednak po dekadach politycznych napięć i konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata doktryna ta nie wydawała się dobrą drogą do pokoju, ale doprowadziła do nasilenia wyścigu zbrojeń.