Zagadki starożytnego świata

Autorzy badają zagadkowe korzenie kultury Chavin. Rozwijała się ona na terenach dzisiejszego Peru wiele tysięcy lat przed objęciem tych ziem w panowanie przez Inków.