Zagadki starożytnego świata

Archeolodzy wciąż nie odkryli wszystkich sekretów, związanych z powstaniem gigantycznych olmeckich głów. Każda z nich powstała z pojedynczego bazaltowego głazu.