Zagadki starożytnego świata

Wielki potop, który zalał całą ziemię, oprócz arki Noego, jego rodziny i zwierząt, można by uznać za legendę. Istnieją jednak dowody sugerujące wystąpienie takiej powodzi w starożytności.