Wyzwania przyszłości

Autorzy serii omówią innowacyjne rozwiązania mające na celu znalezienie niewyczerpanego źródła energii. Człowiek nie może dalej niszczyć planety. Ziemia pozostanie miejscem nadającym się do życia, ale konieczne stają się przebudowanie ośrodków miejskich, oczyszczenie atmosfery i przywrócenie równowagi w ekosystemach.