Wyścig zbrojeń: jak wygrywano wojny

Na wojnie ogromną przewagę dają zasadzka i atak z zaskoczenia. Rewolucyjna broń, które pozostawała niewykryta do momentu jej użycia, to między innymi kolczatki, karabiny i miny lądowe.