Wyścig zbrojeń: jak wygrywano wojny

Okazuje się, że podczas kolejnych wojen coraz większe znaczenie miała szybkość. Eksperci prezentują najbardziej przełomowe wynalazki dające przewagę w tym zakresie: rydwan, rewolwer i procę.