Wyprawa po skarby z Bettany Hughes

Prowadząca bada adriatyckie wybrzeże Albanii. Odwiedza starożytne rzymskie porty: Orikon i Apollonię Iliryjską, Jezioro Ochrydzkie i osmańskie miasto Berat. Następnie zwiedza potężne zamki Albanii.