Wyprawa po skarby z Bettany Hughes

Położona na strategicznym skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu Jordania była w przeszłości centrum wielkich cywilizacji. Profesor Bettany Hughes odkrywa artystyczne i kulturowe cuda tego kraju.