Wyprawa na dno

Wciąż nie wyjaśniono zagadki zaginięcia lotu Malaysia Airlines 370. Zaprezentowane zostaną kulisy najdłużej i najdroższej akcji poszukiwawczej w historii lotnictwa cywilnego. Stworzone komputerowo obrazy ukażą proces przeczesywania dna morskiego i pozwolą lepiej zrozumieć przeszkody, jakim musiano stawić czoło. W programie również próba odpowiedzi napytanie, czemu nie zdołano odnaleźć wraku, chociaż służby dysponowały sprzętem najnowszej technologii.