Wymazane z historii

Twórcy serii szukają odpowiedzi na kolejne zaskakujące pytania. Zastanawiają się, jak wyglądałby świat, gdyby usunąć z historii mające fundamentalne znaczenie osoby czy wynalazki.