Wykute w ogniu

W finale Supersized kowale muszą wykuć tasaki rzeźnicze, wykorzystując przy tym pięć kilogramów stali.