Wykute w ogniu

Czterech kowali musi pozyskać z pięciu ton złomu. Dwóch z nich w swoich kuźniach będzie musiało wykuć spisę friulską.