Wydobywcy marmuru

odcinek 6

Dzięki zaangażowaniu Luki udaje się wznowić wydobycie surowca w kamieniołomie Catino. Bracia Antonioli ryzykują bardzo wiele, pracując w kamieniołomie Gioia.