Wszechświat

Wszechświat składa się z różnych rodzajów energii. Okazuje się, że całkowita jej ilość jest doskonale zrównoważona i nie może jej ani przybywać, ani ubywać.