Wszechświat

Widzowie dowiedzą się, jak ważną rolę pełni Księżyc - zapewnia światło słoneczne, chroni przez huraganowymi wiatrami i jest praktycznie gwarantem życia na Ziemi.