Wszechświat

Ciągłe wybuchy we Wszechświecie mają moc zarówno destrukcyjną, jak i kreacyjną. W odcinku zostanie przedstawionych 10 najpotężniejszych rodzajów eksplozji występujących w kosmosie.