Wszechświat

Opis projekt, który przewiduje założenie pierwszej kolonii na Marsie. Dowiemy się, jak będą wyglądały plantacje i oczyszczalnie wody, oraz w jaki sposób uda się stworzyć umożliwiającą życie atmosferę.