Wszechświat 4

Gwiazdy śmierci to ciała niebieskie w końcowej fazie życia - tuż przed powstaniem supernowej i przed największym wybuchem we Wszechświecie.