Wstydliwe choroby

Eniola ma dwadzieścia pięć lat i cierpi z powodu kompleksu, jakim jest nietypowy kształt jej piersi i ciężkie oparzenia na całym ciele.