Wrogi świat

W najwyższych partiach gór dom znalazły irbisy, orły, kozły śnieżne, bernikle białolice czy dżelady. Dzicy mieszkańcy tych jednych z najbardziej niegościnnych zakątków planety przystosowali się do surowego klimatu, małej ilości pokarmu i zmniejszonej zawartości tlenu w powietrzu. Zaprezentowane zostaną zachowania zwierząt, które dotąd nie zdołano udokumentować.