Wrogi świat

Stworzenia żyjące w jednych z najbardziej zmiennych ekosystemów świata, preriach i sawannach, wypracowały metody radzenia sobie z powtarzającymi się powodziami, głodem, mrozem czy pożarami. Walka o przetrwanie jest jeszcze większa w obliczu zachodzących współcześnie zmian. Dochodzi do zaciętych walk na śmierć i życie. Zaprezentowane zostaną starcia wilków z bizonami czy gepardów i antylop.