Wojna widziana z powietrza

Historia dwumiesięcznego marszu, którego celem było odzyskanie okupowanego Paryża. Alianci mierzyli się z dobrze wyposażonymi i bezwzględnymi niemieckimi oddziałami. Mieli do pokonania setki kilometrów na pełnym niebezpieczeństw terenie.