Wojna widziana z powietrza

W 1945 roku Stalin prowadził z nazistami wojnę na wyniszczenie. Ponadmilionowa radziecka armia zmierzała w kierunku Berlina. Na jej drodze stanęło wiele zgrupowań wojsk nieprzyjaciela. Radziecka potęga wojskowa starła się wówczas z niemiecką myślą techniczną i strategią.