Wojna światowa: 1914-1945

W latach 1929-1935 Roosevelt próbował wyprowadzić USA z kryzysu, a do władzy doszli Hitler i Stalin. Świat nieuchronnie zaczął zmierzać ku kolejnemu krwawemu konfliktowi.