Wojna światowa: 1914-1945

W 1924 roku Stalin zostaje przywódcą bolszewików. W Monachium Niemiecka Partia Robotników przyjęła nową nazwę - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, czyli NSDAP.