Wojna dwóch światów

Wraz z końcem II wojny światowej rozpoczął się konflikt między USA a ZSRR. Oba mocarstwa przypisywały sobie kluczową rolę w odbudowie. Umacnianie się pozycji Stalina w Europie budziło niepokój Amerykanów i Brytyjczyków. Komunizm staje się również bardzo popularny w Indochinach. Jedną z kluczowych postaci staje się Ho Chi Minh, prezydent Demokratycznej Republiki Wietnamu.