Wojenne fabryki

Podczas wybuchu II wojny światowej największą popularnością cieszyły się francuskie marki samochodowe, tj. Peugeot, Citroën czy Renault. Szybko jednak zostały przejęte przez nazistów.