Wojenne fabryki

Jedną z ważniejszych maszyn niemieckiej wojny błyskawicznej był Opel Blitz. Pojazd ten był produkowanego przez firmę, która od 1929 była częścią koncernu General Motors.