Wojenne fabryki

Podczas wybuchu II wojny światowej Amerykanie nie byli odpowiednio przygotowani do tego, by prowadzić wojnę w powietrzu. Pod tym względem Luftwaffe miała ogromną przewagę. Amerykanie musieli jak najszybciej zaopatrzyć się w dużą liczbę samolotów.