Wojenne fabryki

Wojna sprowokowała Amerykanów do udoskonalania produktów wojskowych. Wkrótce prześcignęli pod tym względem resztę świata. Najbardziej przyczyniła się do tego jedna firma - General Motors.