Wojenne fabryki

Omówienie roli, jaką pełni ilość posiadanej amunicji, samolotów i żywności podczas wojny. Czasem jest to dużo ważniejsze niż liczba żołnierzy czy umiejętności przywódcze generałów.