Więzy zbrodni

Dzięki rozwojowi technologii badań kryminalistycznych sprawy zbrodni i przestępstw seksualnych, które przez lata pozostawały nierozwiązane, mają szansę zostać z sukcesem zakończone.