Więzy zbrodni

Widzowie poznają kulisy napaści na tle seksualnym oraz późniejsze losy ofiary tego przestępstwa. Przełomem w śledztwie okazały się nowatorskie metody badania materiału genetycznego.