Wielkie konstrukcje III Rzeszy: Uzbrojenie i taktyka

Opowieść o Heinrichu Himmlerze i Josephie Goebbelsie, całkowicie oddanych Hitlerowi i III Rzeszy. Pierwszy z nich był megalomanem, szefem SS, Gestapo, a także niemieckiej policji. Drugi - specjalistą od propagandy. Powierzono im zadanie zbudowania nazistowskiej machiny społecznej.