Wielkie konstrukcje III Rzeszy: Uzbrojenie i taktyka

Führer głęboko wierzył, że potężne fortyfikacje zatrzymają kontratak aliantów. Polecił zbudować umocnienia mające niemal 2,5 tysiąca kilometrów długości. Norwegia była bazą wypadową działań w obszarze arktycznym. Hitler chciał w ten sposób zablokować dostawy do ZSRR. W poprzek Półwyspu Apenińskiego, od Monte Cassino do San Pietro, utworzono linie obronne. Dzięki temu Niemcy przez dwa lata skutecznie powstrzymywali wrogie siły.