Wielkie konstrukcje III Rzeszy: Uzbrojenie i taktyka

Kilka lat przed wybuchem II wojny światowej Hitler zadbał o powstanie nowoczesnych sił powietrznych. Złamał tym samym postanowienia Traktatu Wersalskiego. Bez Luftwaffe nie pokusiłby się o próbę zdobycia Wielkiej Brytanii. O wiele trudniej byłoby mu też przeprowadzić atak na ZSRR. Heinkel He-111 oraz bombowce nurkujące Junkers Ju-88 miały całkowicie zniszczyć siły wroga.