Wielkie konstrukcje III Rzeszy: Taktyka i uzbrojenie

Działania zaufanych współpracowników pomogły Hitlerowi objąć władzę absolutną. Dzięki ich pomocy snuł on zbrodnicze plany nie tylko podbicia kraju, ale i świata. Wśród jego popleczników były osoby ślepo wierzące w ideologię nazistowską, ale i cyniczni gracze o psychopatycznych skłonnościach. Twórcy przybliżą losy Himmlera, Goebbelsa czy Göringa.