Wielkie konstrukcje III Rzeszy: Taktyka i uzbrojenie

Rozwinięta sieć kolejowa pozwoliła Hitlerowi prowadzić działania wojenne w Europie i ZSRR. O tym, jak niezbędny jest sprawny transport zaopatrujący wojsko, przekonali się również Japończycy. Cesarstwo zmuszone było zbudować nową linię dzięki niewolniczej pracy tysięcy osób. Wielu robotników przypłaciło to życiem - umierali wskutek chorób, wyczerpania i głodu.