Wielkie konstrukcje III Rzeszy

Führer pragnął panować w powietrzu. Wiązało się to z przyjęciem przez III Rzeszę koncepcji wojny totalnej. Produkowanie olbrzymich ilości samolotów i amunicji wymagało większych nakładów pracy. Hitler doprowadził do powstania jednego najbardziej imponujących systemów obrony przeciwlotniczej na świecie.