Wielkie konstrukcje III Rzeszy

Omówienie jednego z najbardziej krwawych epizodów w historii konfliktów zbrojnych. Zdobycie Guadalcanal dawało panowanie w południowo-zachodniej części Pacyfiku. Japończykom bardzo zależało na zdobyciu wyspy i zbudowaniu tam lotniska. Niewielki skrawek lądu mógł przesądzić o zwycięstwie jednej ze stron.