Wielkie konstrukcje III Rzeszy - best of

Mania wielkości Hitlera miała swoje odzwierciedlenie w wojskowych wynalazkach takich jak gigantyczne czołgi, samoloty i okręty podwodne.