Wielkie budowle Rzymian

W 50 roku p.n.e. Juliusz Cezar przejął kontrolę nad Galią. Zamierzał szerzyć wielkość Rzymu, niosąc cywilizację pokonanym barbarzyńcom, których ziemie były teraz częścią Imperium. Nowe terytoria zostały przekształcone dzięki ogromnym projektom budowlanym obejmującym akwedukty, drogi, łaźnie, amfiteatry i areny. Taki los spotkał m.in. Lyon, Arles i Paryż, w których do dziś znajdują się ślady tych działań. Dzięki wykorzystaniu grafiki komputerowej, materiałów archiwalnych, zdjęć lotniczych i wyjaśnień ekspertów, program odsłania tajemnice starożytnej rzymskiej inżynierii.