Wielka wojna Cezara

Historycy wciąż poszukują prawdy o przebiegu podbojów Rzymian. Juliusz Cezar chciał podporządkować sobie Galię. Pewne wydarzenia doprowadziły niemal do klęski jego armii.