Węże

Widzowie dowiedzą się, w jaki sposób węże ewoluowały, by przystosować się do trudnych warunków panujących w wymagających i ekstremalnych środowiskach, jakimi są rejony Australii i Afryki.