Weterynarz do zadań specjalnych

Do kliniki trafia nieświszczuk Lil Bit ze spuchniętym pyskiem. Walczy z zagrażającą życiu infekcją.