Walki zwierząt

Bywa, że najbardziej krwawe pojedynki w królestwie zwierząt staczają nie łowcy i ofiary, lecz przedstawiciele tego samego gatunku. W świecie przyrody śmiertelne niebezpieczeństwo często przychodzi z najmniej spodziewanej strony. Dzikie stworzenia zrobią wszystko, co w ich mocy, by zdobyć pożywienie, ochronić swoje młode przed zagrożeniem i zapewnić sobie okazję do przekazania genów. Przed nami najzacieklejsze starcia z udziałem pobratymców.