W poszukiwaniu Boga z Morganem Freemanem

W wielu wierzeniach niezwykle ważne są boskie tajemnice. Morgan Freeman odwiedzi górskie klasztory w Nepalu, starożytne miejsce kultu ukryte pod ulicami Rzymu i wietnamską świątynię, w której zakonnicy łączą nauki różnych religii. Aktor pragnie się przekonać, czy aura tajemniczości przybliża ludzi do Stwórcy.