UFO: wierzyć czy nie

Craig i Sarah analizują sprawę UFO ze Stephenville. Badają wszystkie zgromadzone dowody, rozmawiają z ekspertami oraz świadkami zdarzenia. Na końcu wydają swój werdykt.